Familiekunde Vlaanderen Congres 2018

Image: 

Wie gebeten is door de genealogische microbe noteert best zaterdag 17 maart 2018 in de agenda. Die dag heeft immers het 53ste Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen plaats in het Heilig Hartinstituut te Heverlee (Naamsesteenweg 355). Het congres heeft plaats in het Helleputtegebouw van de campus, genoemd naar architect Joris Helleputte en erkend als bouwkundig erfgoed.

Het congresthema dit jaar is ‘Een zwart schaap in de familie? Het onverwachte in de rechtsbronnen.’

We gaan immers op zoek naar de intrigerende informatie die besloten ligt in gerechtelijke bronnen. Gerechtsbronnen zijn voor velen nog onbekend en dus onbemind terrein, maar je ontdekt in deze bronnen zeer waardevolle informatie omtrent voorouders of verwanten die nergens anders te vinden is.

We heten u graag van harte welkom op 17 maart 2018. Voor meer informatie en inschrijving: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres.htm

 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

9:00u Onthaal deelnemers met welkomstkoffie

10:00u Opening van het congres door Wilfried Devoldere, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen

10:15u Voordracht door Harald Deceulaer, diensthoofd Rijksarchief te Brussel (Vorst): “Rechtspraak in de Raad van Brabant”

11:00u Voordracht door Christophe Martens, archivaris bij de stad Brussel: “Van proces-verbaal tot vonnis: strafrechtelijke bronnen in Brussel (19de–20ste eeuw)”

12:00u Voordracht door Sarah Heynssens, Algemeen Rijksarchief, IMMIBEL, onderzoeksproject over migratie in de 19de  eeuw: “Vreemdelingendossiers en hun rijkdom voor familiekundigen”

12:45u Broodjeslunch (optioneel)

14:00u Voordracht door Inge Van Bamis, archivaris van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw: "Terug in de gratie na een misdaad, de remissiebrief als bron voor genealogisch onderzoek"

15:00u Voordracht door Tom Bervoets, archivaris bij het Rijksarchief te Brussel (Vorst): “Het archief van de officialiteit(en) van het vroegmoderne aartsbisdom Mechelen"

16:00u Ceremonieel gedeelte

17:00u Receptie

18:30u Banket in “De Jacht” Naamsesteenweg 581, Heverlee (optioneel)

Naast dit boeiende voordrachtenprogramma kunnen de deelnemers ook de genealogische en heemkundige beurs bezoeken.

De Erfgoedcel Leuven organiseert die dag ook drie begeleide rondleidingen in de Boodschapkapel. In 1932 lieten de zusters Annuntiaten door architect Flor Van Reeth de Boodschapkapel bouwen. De prachtige brandglasramen van de kapel zijn het werk van kunstglazenier Eugène Yoors. Ook de vermaarde kruisweg in veertien taferelen van Albert Servaes (1938) is in de kapel te bewonderen. Daarnaast zijn ook twee begeleide bezoeken aan het archief van de congregatie en van de school gepland.

Zeker de moeite waard dus om deel te nemen.

Wil u ook aanwezig zijn? Van harte welkom! Inschrijven kan via http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres-inschrijven.htm