Een stage of eindwerk bij Familiekunde Vlaanderen?

Image: 

 Familiekunde Vlaanderen biedt elk school- of academiejaar aan studenten de mogelijkheid om stage te lopen of een eindwerk te maken.

 Wil je ervaring opdoen binnen de cultureel-erfgoedsector? Werk je graag samen met vrijwilligers? Dan loont het zeker de moeite om ons aanbod voor studenten even te bekijken.

 We zijn op zoek naar enthousiaste studenten die in het kader van een stage of eindwerk een opdracht willen uitvoeren omtrent één van onderstaande thema’s:

  • ondersteuning van onze communicatie: vb. het uitwerken van een communicatiestrategie
  • digitale publiekswerking: vb. het ontwerpen van een nieuw dossier voor onze website familiegeschiedenis.be
  • innovatie en cultureel ondernemerschap: vb. het bedenken van een strategisch plan waarbij de werking van Familiekunde Vlaanderen kan aangewend worden voor genealogisch toerisme
  • optimalisering van het vrijwilligersbeleid: vb. hoe kan Familiekunde Vlaanderen een duurzaam en toekomstgericht vrijwilligersbeleid uitbouwen?
  • fondsenwerving en alternatieve financiering: vb. welke kunnen deze bronnen van alternatieve financiering zijn voor Familiekunde Vlaanderen?
  •  historisch onderzoek in verband met familiearchieven: vb. het Fonds Regis: http://centrumfamiliegeschiedenis.be/fondsen
  • internationaal vergelijkend onderzoek op vlak van familiegeschiedenis: vb. hoe wendt men in andere landen genealogie en familiegeschiedenis aan in sectoren als onderwijs, toerisme, media, wetenschappelijk onderzoek… ?

 Eigen stagevoorstellen realiseren die aansluiten bij onze werking, zijn na overleg uiteraard ook mogelijk. 

 Meer informatie?

 Voor meer informatie omtrent dit aanbod of eigen voorstellen, contacteer ons via info@familiekunde-vlaanderen.be of via telefoon: 0485 68 59 89.