Congres en Dag van de Familiegeschiedenis 2017

Image: 

Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017, belfort Brugge

Thema woongeschiedenis: ‘Waar woonden mijn voorouders?’

Heuglijk nieuws voor alle genealogisch geïnteresseerden: de inschrijvingen voor de deelnemers en de standhouders voor het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen zijn geopend.
Als u wenst deel te nemen aan het 52ste congres op zaterdag 25 maart 2017 in het belfort te Brugge, dan nodigen we u van harte uit om u nu reeds in te schrijven.
Om in te schrijven als congresdeelnemer, klikt u op deze link: http://congresfamiliekundevlaanderen2017.brugseverenigingen.be/
Om in te schrijven als standhouder tijdens de genealogische beurs, volgt u deze link: http://congresfamiliekundevlaanderen2017.brugseverenigingen.be/DigitaalinschrijvingsformulierstandsCongres2017
Deelname aan de Dag van de familiegeschiedenis 2017 op zondag 26 maart, eveneens in het belfort te Brugge, is geheel gratis! Zowel op zaterdag 25 als op zondag 26 maart is er doorlopend gratis een genealogische beurs in de hallen van het Brugse belfort.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens dit genealogisch topweekend.

Programma 52ste congres Familiekunde Vlaanderen
Zaterdag 25 maart 2017 in het belfort te Brugge

9.00-10.00 uur: onthaal bezoekers congres
10.00 uur: verwelkoming door de voorzitters van Familiekunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge
10.30 uur:: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van belastingboeken uit het Ancien Régime: land-, quote-, verhoofdings-, tienden-boeken, penningkohieren... door Pieter Beyls
11.30 uur: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van andere archiefbronnen van voor de Franse Revolutie: staten van goed, wezenakten, wettelijke passeringen, leningsakten, straatschouwingen, kerkrekeningen, … door Wilfried Devoldere
12.30-14.30 uur: broodjeslunch en gelegenheid tot bezoek aan de genealogische beurs
14.30 uur: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van erfenisaangiften en de prekadastrale kaarten/documenten door Martin Lievens
15.30 uur: presentatie van Kaart en Huis Brugge, het informatieplatform voor historische geografisch onderzoek in Brugge (HisGis) door Jan Dhondt, archivaris van het Stadsarchief te Brugge
16.30 uur: ceremonie
17.30 uur: ontvangst in het stadhuis, gevolgd door receptie voor congresdeelnemers
19.00 uur: diner Crown Plaza (voor de ingeschrevenen)

Programma 3de Dag van de Familiegeschiedenis
Zondag 26 maart 2017 in het belfort te Brugge

10.00u: voorstelling website familiegeschiedenis.be door Davy Verbeke (Instituut voor Publieksgeschiedenis, UGent)
11.00u: ‘Wat kan DNA-onderzoek bieden aan de genealoog?’ door Marc Van den Cloot (Familiekunde Vlaanderen)
14.00u: ‘Het verleden in een digitaal jasje.’ Kennismaking met het Rijksarchief, de digitaliseringsprojecten en de zoekrobot door Annelies Coenen (Rijksarchief in België)
15.00u: ‘Macht, malaise en migratie: het leven van een familie in het turbulente Vlaanderen tussen 1500-1700. Een studie op basis van genealogisch, genetisch en historisch onderzoek’ door Robert Philippo (PhilGene, Nederland)