Missiewerk in het Bisdom Brugge door de eeuwen heen

Afdeling: 
Brontype(s): 
Andere
Doodsbrief
Beschrijving: 

Bij onze speurtocht naar oude boeken stoten wij, in een antiquariaat te Brugge, op het boek "Huldeblijk aan onze Missionarissen 1939" samen met een aanvulling uit het jaar "1950". Dit boek werd uitgebracht ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de St-Tillo's Missiebond.

Het bevat zeer interessante gegevens over de zendelingen uit het Bisdom Brugge. Dit album bevat voor bijna alle vermelde personen een uitgebreide levensschets met foto.

Wij hebben de informatie uit het boek aangevuld, waar mogelijk met eigen gegevens, vermeldingen uit recentere uitgaven van het St-Tillo's Missieblad, bewaard in de stadsbibliotheek van Brugge en doodsbrieven uit de verzameling van het Familiekunde Vlaanderen regio Brugge.