Genealogische databank FV

Vele genealogen, die gedurende jaren genealogische gegevens verzamelden, hebben die opgeslagen in hun huiscomputer.

In 1989 heeft VVF-Genealogie & Computer een uniform indexformaat ontworpen voor Genealogische Bestanden. Aan de ontwerpers van de meest gebruikte genealogische programma's werd gevraagd een optie te voorzien in hun programma om een index in dit formaat aan te maken. De genealogen kregen de vraag ons een index van hun genealogisch bestand op computer te bezorgen.

Een regel uit de index ziet er als volgt uit:

"PDON 425 WEGENAER Joannes Baptist !17231786!Houtem :Beveren"

Deze regel bestaat uit een code, een record nummer, de familienaam, de voornamen, geboorte- en overlijdensjaar, plaats van geboorte en overlijden. De code verwijst naar de lijst van de namen en adressen van de inzender van de index. Het recordnummer is een intern nummer in de database van de eigenaar.

Hij kan ook geraadpleegd worden op Ariadne on line en op de PC's van ons Ariadne project (zie Ariadne).

U kan hieraan medewerken door ook uw gegevens te laten indexeren.

De meeste genealogische programma's hebben alle voorzieningen aan boord om een dergelijke index te maken:

  • Indexering PRO-GEN bestanden: In PRO-GEN kan men een index conform onze Alfabetische Indexen maken d.m.v. Hulpprogramma's, Contact Diensten, VVF-export.
  • Indexering STAM bestanden: In STAM kan men een index conform onze Alfabetische Indexen maken d.m.v. de optie Extra's, Databank.
  • Indexering Gens-Data/D90 bestanden: In de module CDREPORT (bestandsconversie Contact Diensten) van Gens-Data is een optie voor het maken van een index conform onze Alfabetische Indexen.
  • Indexering van bestanden van Hazadata, Brothers' Keeper, Family Tree Maker, Ultimate Family Tree, The Master Genealogist en andere programma's: Elk van deze programma's heeft een GEDCOM uitvoermogelijkheid. Converteer uw bestand naar een GEDCOM bestand volgens instructies uit de handleiding van uw programma. Stuur ons dit GEDCOM bestand, wij maken dan een indexbestand.

Aan wie te sturen? (P.C.-gebruikers)

Wil u een index van uw genealogische gegevens laten opnemen, stuur dan uw index in ons GDB-formaat of uw GEDCOM bestand per e-mail naar sylvain.devriendt@skynet.be.

Links indexen GDB

Hier vindt u een lijst van de inzenders van de genealogische databank die een eigen webstek hebben.

De 4-tekencode volgend op een link is de inzendercode van de index op het persoonlijk genealogisch bestand, opgenomen in de Genealogische Databank van Familiekunde Vlaanderen.

Aertgeerts genealogie door Tony Aertgeerts TAEM
Aerts kwartierstaat door Constant Aerts CAER
Alcide kwartierstaat dodor Marc Alcide MALC
Alewaters genealogie door Etienne Alewaters ALEW
Amerijckx genealogie door Louis Amerijckx LAME
Baeckeland genealogie door Hugo Baeckeland HBAE
Bevernage genealogie door Willem Bevernage WBEV
Biesbrouck genealogie door Gilbert Biesbrouck GBIE
Bockstaele-Ceulemans genealogie door Gabriëlle Bockstaele GBOC
Borighem genealogie door Guy Borighem GBOR
Bosschaerts-Persyn genealogie door Rudi Bosschaerts RBSC
Bosteels genealogie door Hervé Vaesen HVAE
Bouten genealogie door Gabriel Bouten GBOU
Briké genealogie door dirk Brik DBRI
Brussel genealogie door Rene Tastenhoye TASB
Bryssinck genealogie door Roger Bryssinck RBRY
Buyse Genealogie door Johan Buyse BUYJ
Cailliau in België genealogie door Dirk Cailliau DCAI
Cailliau in Frankrijk genealogie door Dirk Cailliau DCAI
Carrette genealogie door Charles Carrette CCAR
Ceulemans-Thiré-Tirez genealogie door Bart Willemen BWIL
Clauw genealogie door Roger Clauw CLAU
Cloostermans genealogie door Etienne Van Drom CLOJ
Collet-Colette genealogie door Yolande Collet YCOL
Crombez-Mol genealogie door Edmond Crombez ECRO
Daeleman-Callaerts genealogie door Marcel Daeleman MDAE
Daeleman-Callaerts genealogie door Marcel Daeleman JDAM
Daneels genealaogie door Roland Daneels RDAN
De Baets genealogie door Yves De Baets YDBA
De Grove Brabant genealogie door Gaston De Grove GDEB
De Grove genealogie door Gaston De Grove GDEG
De Keyzer genealogie door Jean De Keyzer JDKE
De Meyer genealogie door Herman De Meyer HDEM
De Smyter genealogie door Antoine Desmyter ADES
De Turck genealogie door Lucien De Turck LDTU
De Vos-Joos genealogie door André De Vos AVOS
De Vries-Van Asch genealogie door Leon De Vries LVDR
De Vuyst genealogie door Jaak De Vuyst JDVU
De Wispelaere genealogie door Gerrit De Wispelaere GDEW
Debbaut kwartierstaat door Ronny Debbaut RDEB
Debruyne genealogie door Ignace Debruyne SDBR
Decoene genealogie door Pierre De Coene PCOE
Degezelle genealogie door Antoine Degezelle ADEG
Delarue genealogie door Roger Baeckelandt RBAE
Derudder genealogie door Marc Derudder MDRU
Deruyck genealogie door Bert Deruyck BDER
Deryckere genealogie door Antoon Deryckere ADER
Devlies genealogie door Roby Devlies RDVL
Dhaenens-De Boos genealogie door Lieven Dhaenens LDHA
D'Hondt genealogie door Geert D'Hondt GDHO
Donche genealogie door Pieter Donche PDON
Dornez-Durnez-Dournez genealogie door Geert Dornez GDOR
Eerdekens genealogie door Cois Eerdekens CEER
Equeter genealogie door Michel Equeter MEQU
Eyckerman genealogie door Peter Eyckerman PEYC
Feys genealogie door Aimé Feys AFEY
Franssen genealogie door Fredy Franssen FFRA
Gekiere genealogie door Claude Gekiere CGEK
Genealogie uit Limburg door Jaak simons JSIM
Genealogieen in Pervijze door Herman Declerck HDEC
Gillis-Plas kwartierstaat door Roeland Gillis RGIL
Goegebeur genealogie door Harry Goegebeur HGOE
Goegebeur genealogie door harry Goegebeur JGOE
Goister genealogie ddoor John Goister JGOI
Goos genealogie door Daniel Goos DGOO
Gyssels genealogie door Ignace Debruyne SDBR
Hackx genealogie door Marnik Hackx MHAC
Halle genealogie door Rene Tastenhoye TASH
Heijlen-Vanderborght genealogie door Eddy Heijlen EHEI
Herpoel genealogie door Bernard Herpoel BHER
Jacobs-Van Hoovels genealogie door Guido Jacobs PMEI
Jansen genealogie door Remi Jansen RJAN
Jochmans-Devroye genealogie door Louise Amerijckx LJOC
Joye genealogie door Johan Joye JJOY
Kneuvels genealogie door Patrick Kneuvels PKNE
Kwartierstaat Paul Cornelis PACO
Laforce genealogie door Jean-Pierre La force JLAF
Laforce genealogie (meerdere stammen) door Erik Laforce ELAF
Lagast-Vertommen genealogie door Jaak Lagast JLAG
Lambin-Monprofit genealogie door Yves Lambin YLAM
Legrand genealogie door Michael Legrand MLEG
Lemmens-Covens-Vanassche-Vancoillie genealogie door Jos Lemmens JLEM
Lewage genealogie door François Louagie ELBY
Liekens genealogie door Jan Liekens JLIE
Loos-Van Bladel genealogie door Eric Loos ELOO
Maeseele genealogie door Raymond Maeseele RMAE
Massien genealogie door Yves Massien YMAS
Mees genealogie door Willy Mees WMEE
Mertens-Gevaert genealogie door Leo Mertens LMER
Meurrens-Vandenbroucke-Verachtert-Bogaerts genealogie door Walter Meurrens WMEU
Moriau-Verhoeven genealogie door Louis Amerijckx MORI
Muës genealogie door Roger Muës RMUE
Neysen genealogie door Julien Neysen JNEY
Opstal kwartierstaat dooe Tony De Puysseleir TDPU
Osstyn genealogie door Reginald Osstyn ROSS
Pandelaers genealogie door Gilbert Pandelaers. Genealogie Pandelaers en Piedfort JPAN
Pauwels genealogie door Rene Pauwels RPAU
Petri-Caluwaert genealogie door Leo Petri CALU
Petri-Caluwaert genealogie door Leo Petri LPET
Pinoy genealogie door Jean-Claude Spinoy JPIN
Platteeuw genealogie door Marc Platteeuw MPLA
Poriau-Corten-Vermeiren-Laurijssen genealogie door Dirk Poriau DPOR
Praat-Praets genealogie door Patrick Praats PPRA
Quintens kwartierstaat door Jaak Simons AQUI
Raman-Raeman-Roman-Rooman genealogie door Antoine Raman ARAM
Releghem-Relecom genealogie door Patrick Relecom JREL
Renaer genealogie door Marcel Renaer MREN
Ribbens kwartierstaat door Ivo Ribbens IRIB
Roggemans genealogie door Paul Roggemans PROG
Rooms genealogie door Freddy Rooms FROO
Sauvillers genealogie door Jean Sauvillers JSAU
Scheltens genealogie door Willy Mees SCHE
Schepers kwartierstaat door Louis Schepers LSCH
Schrauwen genealogie door Tony Aertgeerts SCHR
Siebens genealogie door Marcel Siebens MSIE
Sinonquel genealogie door Willy Mees SINO
Sleeckx genealogie door Jozef Sleeckx JSLE
Smeyers genealogie door Guido Smeyers GSME
Strubbe genealogie door Hans Strubbe HSTR
Struyve-Struye genealogie door Arthur Struyve TSTR
Strypsteen genealogie door Tony Strypsteen TOST
Tassenon genealogie door Rene Tastenhoye NNTA
Tassenoy genealogie door Willy Mees TASS
Tassino-Christiaens genealogie door Rene Tastenhoye ETAS
Tassinon genealogie door Rene Tastenhoye ATAS
Tasssenaux-Vandersteen genealogie door Rene Tastenhoye NTAS
Tastenhoye parenteel door Rene Tastenhoye TASF
Tavernier genealogie door Geert Tavernier GTAV
Terrière-Lust genealogie door Roland Terriere RTER
Tignol genealogie door Ferre Tignol FTIG
Tillieu genealogie door Ivan Tielliu ITIL
Tisinoy-Moeernaert genealogie door Rene Tastenhoye PTIS
Tisinoy-Moerenhout genealogie door Rene Tastenhoye ATIS
Van Acker-Postelmans genealogie door Medard Van Acker MVAC
Van Asch genealogie door Vera Van Asck VVAS
Van Damme genealogie door Marcel Renaer JVDM
Vandenbussche genealogie door Ronny Vandenbussche RVDB
Van de Cnocke genealogie door Marcel Van de Cnocke MCNO
Van de Ven-Mangelschots-Daems-Geukens-Geyskens door Jozef Vande Ven JVVE
Van den Abbeele-Van Hove genealogie door Willy Van Den Abbeel WVDA
Van den Bosch genealogie door Ivan Tielliu IBOS
Van der Donckt kwartierstaat door Raf Van der Donckt RVVD
Van Drom-Van Den Broeck genealogie door Etienne Van Drom EVDR
Van Dycke-Jettelin genealogie door Raymond Van Dycke RVDY
Van Kerckhoven-Pleysier-Wagemans genealogie door Andre Van Kerckhoven AVKE
Van Moorleghem genealogie door Ludo Van Moorleghem LVMO
van Mosselvelde genealogie door Noel van Mossevelde NVMO
Van Suetendael genealogie door Dirk Van Suetendael VSUE
Van Waesberghe genealogie door Laurette Van Waesberghe LVWA
Van Wulpen-Laevens genealogie door Noël Wulpen NWUL
Vandecavey genealogie door Oscar Vandecavey OCAV
Vandeput genealogie door Jean-Pierre Vandeput JVDP
Vandersloten genealogie door Wim Vandersloten WVDS
Vaneygen kwartierstaat door Jean-Pierre Vaneygen JPVE
Vanhooren-Ongenae genealogie door Rudi Vanhooren RVHO
Vanhouche genealogie door Victor Vanhouche VVHO
Verbert genealogie door Tony Aertgeerts TVRB
Vercruyssen genealogie door Michel Vercruyssen MVCR
Verhavert-Moreels genealogie door Jan Verhavert JHAV
Verhassel genealogie door Eric Verhassel RVHA
Verhoeven genealogie door Tony Aertgeerts TVRH
Verkerken genealogie door Daniel Verkerken DVKE
Vermeeren genealogie door Tony Aertgeerts TVRM
Vervaet genealogie door familievereniging Vervaet VVAE
Volckerijck genealogie door Rudy Volckerijck RVOL
Wollaert genealogie dodor Pieet Wollaert PWLL
Wulgaert genealogie door Tim Wulgaert TWUL
Wullus genealogie door Hervé Wullus HWUL