Forum

Is uw genealogisch onderzoek naar een bepaalde persoon vastgelopen ? Zoekt u informatie in verband met de geschiedenis van een bepaald gehucht of wil u anderen vragen om een moeilijk leesbaar woord uit een akte te ontcijferen ?

Eén adres: het forum van Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen !

Familiekunde Vlaanderen nam samen met Heemkunde Vlaanderen het initiatief om een digitaal forum te starten, waarop u terecht kan met al uw vragen, wensen en bemerkingen.

Iedereen kan deelnemen aan de gesprekstopics en de discussies.

Via deze link komt u terecht op het forum: www.forumfamiliekundeheemkunde.be

Forum