Genealogie en DNA-onderzoek

For English, please see below

Projectidentificatie

Projectwebsite: www.dna-benelux.eu

Projectbeschrijving

DNA-onderzoek Met DNA-onderzoek kan men familieverbanden opsporen en de hele migratiegeschiedenis van de Homo sapiens in beeld brengen. Onze 46 chromosomen bestaan elk uit twee strengen DNA van ongeveer één miljard bouwsteentjes, de nucleotiden. Het onderzoek is gebaseerd op het Y-geslachtschromosoom dat uitsluitend van vader op zoon vererft. De volgorde van de nucleotiden bepaalt van elk individu het haplotype. Onze cellen bevatten twee soorten DNA: kern- of Y-DNA en mitochondriaal of mtDNA dat enkel via de vrouwelijke lijn vererft. Bij het kopiëren van het DNA bij de celdeling ontstaan foutjes, mutaties, die bij de volgende kopieersessie worden doorgegeven. Er zijn twee soorten mutaties. De uiterst zeldzame puntmutatie (SNP of snip) komt op een bepaalde plaats van het chromosoom gemiddeld één keer om de circa 1 miljoen generaties voor bij mannen en vrouwen. Zij is geschikt om de menselijke migratie of genografie te bestuderen. De herhalingsmutatie (STR) komt gemiddeld 1 maal per 182 generaties voor, maar enkel bij mannen. Door vergelijking van de STR-waarden bepaalt men onderlinge verwantschappen. Vergelijkbare haplotypes deelt men op in een twintigtal grote haplogroepen en dankzij de puntmutaties verder in subhaplogroepen. In gewone mensentaal: mannen die tot eenzelfde subhaplogroep behoren, stammen af van een gemeenschappelijk voorvader. Familiekunde Vlaanderen DNA-onderzoek combineren met klassiek genealogisch onderzoek is de basis van de genealogische genetica en het opzet van de DNA-projecten van Familiekunde Vlaanderen (reeds meer dan 1 100 deelnemers). Bij vergelijking van de deelnemers bleek ruim 40 procent genetisch verwant en bij die van “Belgische” origine zelfs ongeveer 50 procent. Dat betekent dat ze tussen nu en circa duizend jaar geleden een gemeenschappelijke voorvader hebben. Deze unieke resultaten kregen internationale belangstelling en zijn intussen gepubliceerd in twee boeken: DNA Brabant en DNA België. Dit type DNA-onderzoek heeft niets te maken met medische of gerechtelijke doeleinden. De staalafname gebeurt door met twee borsteltjes een beetje wangslijmvlies af te schrapen. Na de analyse door de KU Leuven ontvangt de deelnemer een certificaat met zijn resultaten; door die te vergelijken met deze van de andere deelnemers bepaalt men hun onderlinge verwantschap. Beneluxproject Familiekunde Vlaanderen heeft ondertussen ook een Benelux-project gelanceerd dat openstaat voor iedereen die voorouders heeft in de huidige Beneluxlanden en de aangrenzende gebieden in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ieder geïnteresseerde man zonder onderscheid van nationaliteit of afkomst kan daaraan deelnemen. Belangstellenden kunnen de tekst met de deelnemingsvoorwaarden en de privacybepalingen, evenals een inschrijvingsformulier downloaden van de projectwebsite.

Lees zeker ook eens 'Waar woonden onze voorouders? Een genetische test-aankoop' door dr. Maarten Larmuseau.

DNA-projects

Projectwebsite: www.dna-benelux.eu In 2009, Familiekunde Vlaanderen started a genetic-genealogical research project in coöperation with the Catholic University of Leuven, with Marc Van de Cloot - the current President of Familiekunde Vlaanderen – as project initiator and leader. The Brabant-DNA-project was worldwide the first genetic-genealogical research project which focused on the variation of the male Y-haplotypes in a specific region: the old duchy of Brabant. The Flemish Government supported and praised this research project as a unique coöperation of biomedical and historical sciences. In the Brabant DNA-project, the genetic haplotype of each participant who had his roots in the duchy of Brabant was compared with his genealogical origins. The results were astonishing: more than 40 percent of all participants in this project had a common forefather between now and approximately 1.000 AD and were thus related to each other. Encouraged by this results, the Brabant-DNA-project was enlarged to the whole of Belgium in 2010-2011. Currently, it has expanded to the whole Benelux-countries (Belgium, the Netherlands and Luxembourg) and the adherent border regions, as the North of France for example. The Familiekunde Vlaanderen DNA-projects have led to an impressive progress in the international historical migration research during the past five years. All results of the DNA-projects are widely acclaimed by genetic researchers. They can be consulted in two books (‘DNA Brabant’ and ‘DNA België’, only available in Dutch until present) and in a series of scientific articles by Professor em. J.-J. Cassiman, Professor R. Decorte and dr. Maarten Larmuseau, all genetic researchers of the Catholic University of Leuven. Until now, more than 1.100 participants know their DNA-type and contributed to the international historical migration research. Thanks to the combination of genealogy and genetics, we learn how our ancestors migrated during history. The DNA-Benelux-project is still open for participation to every male person with ancestry in Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands or Great Britain. If you are interested to participate in the DNA-Beneluxproject, please visit the projectwebsite www.dna-benelux.eu for further information on privacy terms, conditions for participation and the application form.