Overzicht nieuws- en mediaberichten

Presentaties van ’50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen’ (14-15 maart 2015) online beschikbaar!

Familiekunde Vlaanderen vierde op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 haar 50-jarig bestaan met een memorabel jubileumweekend in het FelixArchief te Antwerpen.

Heeft u een presentatie tijdens dit weekend gemist of wil u deze nog eens rustig herbekijken ? Geen probleem, u vindt ze nu ook online terug:

Powerpoint-presentaties tijdens het 50ste Congres (zaterdag 14 maart 2015)  http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zaterdag/programma

Terugblik op het jubileumweekend van Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen vierde op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2015 haar 50-jarig bestaan met een memorabel jubileumweekend in het FelixArchief te Antwerpen.

We kregen meer dan 1.200 belangstellenden over de vloer en kijken dus met een zeer positief gevoel terug op dit feestelijke weekend.

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar

Op vraag van het Rijksarchief Brugge nam de Provinciale Archiefdienst in 2002 de 1.372 West-Vlaamse militieregisters uit de periode 1813-1922 in eigen beheer over. In deze registers, die gezamenlijk 120 meter rekplanken in het Provinciaal Archiefgebouw innemen, werden de kandidaat-dienstplichtigen van alle West-Vlaamse militaire kantons per gemeente geregistreerd.

Tijdschrift Vlaamse Stam in een nieuw kleedje

Na 50 jaargangen besliste het bestuur van Familiekunde Vlaanderen om over te schakelen naar een geheel nieuwe lay-out voor het tijdschrift Vlaamse Stam. Het ontwerp is van de hand van grafisch vormgeefster Ans Vercruysse (Beeldburo).

Vlaamse Stam verschijnt dus in een vernieuwd formaat, met een nieuwe look en volledig in kleur. Natuurlijk primeert nog steeds de inhoud, maar een fris, vernieuwd uitzicht met meer afbeeldingen in kleur zal het tijdschrift alleen maar ten goede komen.

De resultaten van het Romeins DNA-project zijn bekend

De resultaten van het Romeins DNA-project zijn bekend

Na twee jaar zwoegen in Vlaamse archieven en in het genetisch laboratorium zullen de globale resultaten van het Romeins DNA-project (een project van de KU Leuven in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen) eind februari bekend gemaakt worden.

Iedereen is hartelijk welkom op de volgende lezingen over de nieuwe genetisch genealogische inzichten die nuttig kunnen zijn voor iedere Vlaamse genealoog:

Erfgoed in de praktijk. Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!

Erfgoed in de praktijk. Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!

Hoe kan je als lokale erfgoedorganisatie of als deelnemer aan erfgoedevenementen als Erfgoeddag, Open Monumentendag of Open Kerkendagen je erfgoed vertalen naar een digitaal verhaal dat de bezoeker bij een bepaald object, gebouw, plaats, … kan oproepen via een smartphone of tablet? Hoe vertaal je een tijdschriftartikel naar een digital story? Waarmee moet je rekening houden? Welke gratis of goedkope en handige applicaties kan je gebruiken om die digitale verhalen te ontsluiten? Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens de vorming ‘Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!’.

50ste congres van Familiekunde Vlaanderen (zaterdag 14 maart 2015)

50ste congres van Familiekunde Vlaanderen (zaterdag 14 maart 2015)

In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen vijftig jaar. Een halve eeuw vrijwilligersengagement op het gebied van familiekunde, genealogie en heraldiek willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Schud eens aan je stamboom! Welkom op de eerste 'Dag van de familiegeschiedenis'

Schud eens aan je stamboom! Welkom op de eerste 'Dag van de familiegeschiedenis'

U heeft er altijd van gedroomd om te beginnen met ‘stamboomonderzoek’ maar u weet niet precies waar te beginnen ?

U hebt via internet al heel wat genealogische gegevens over uw voorouders verzameld, maar wat kan u er nu mee doen ?

Heeft u ook dergelijke vragen, kom dan zeker eens langs tijdens de allereerste – gratis ! - Dag van de Familiegeschiedenis op zondag 15 maart in het FelixArchief te Antwerpen.

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Op vrijdag 28 november 2014 bracht FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw een resem lezingen en praktijkvoorbeelden in stelling rond het brede concept digital storytelling. Digital storytelling is het vertellen van korte verhalen door middel van computergebaseerde instrumenten. Ter illustratie twee spraakmakende cases:

Familiekunde Vlaanderen en Citizen Science (burgerwetenschap)

Familiekunde Vlaanderen en Citizen Science (burgerwetenschap)

Op 13 november 2014 nam Familiekunde Vlaanderen deel aan Citizen Science Landscape. Dit evenement werd georganiseerd onder de noemer ‘Wetenschap: jij telt mee!’ door de Jonge Academie. Het is bedoeld om Citizen Science, alias ‘burgerwetenschap’, beter bekend te maken in Vlaanderen.

Iedereen is een potentiële wetenschapper.

Inspiratie voor Erfgoeddag 2015

Op vrijdag 26 september 2014 vond in het prestigieuze Notarishuis te Antwerpen de jaarlijkse inspiratiedag plaats ter voorbereiding van Erfgoeddag 2015. Deze inspiratiedag werd georganiseerd door FARO en was net zoals de provinciale infosessies bedoeld voor iedereen – dus professionele erfgoedwerkers en lokale erfgoedzorgers – die van plan is een activiteit te organiseren op zondag 26 april 2015 (Erfgoeddag). Volgend jaar is het centrale thema Erf!

Websites met gedigitaliseerde historische kranten

Websites met gedigitaliseerde historische kranten

De laatste jaren is het aanbod aan gedigitaliseerd historische krantenmateriaal exponentieel toegenomen. Dat is geweldig nieuws voor genealogen en familiekundigen, omdat historische kranten onverwachte informatie kunnen bevatten over je voorouders of verwanten.

Waren je voorouders winnaars van sportwedstrijden ? Slachtoffers (of daders) van misdrijven ? Of plaatsten ze advertenties in kranten, zodat je hun toenmalige beroep kan nagaan ? Je kan dit allemaal op het spoor komen in de gedrukte periodieke pers van weleer.

Interactief rondleiden van je publiek

Interactief rondleiden van je publiek

Inleidende vorming voor gelegenheidsgidsen tijdens erfgoedevenementen

Tijdens erfgoedevenementen zoals bijvoorbeeld Erfgoeddag, Open Monumentendag of Open Kerkendagen probeer je als gelegenheidsgids je publiek te begeesteren met je erfgoedverhaal.

Herdenking Eerste Wereldoorlog. Bronnen en databanken voor familiekundigen

Herdenking Eerste Wereldoorlog. Bronnen en databanken voor familiekundigen

Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen in de buurt van Luik. Tussen 2014 en 2018 zal de Eerste Wereldoorlog internationaal herdacht worden. In ieders familiegeschiedenis speelde deze oorlog zonder twijfel een niet te onderschatten rol. De levensomstandigheden van onze voorouders ondergingen ingrijpende veranderingen en soms raakt de genealoog het spoor van een familielid in deze periode bijster.

Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Iedereen heeft wellicht al eens zijn of haar familienaam opgezocht via familienaam.be om te zien hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio‘s ze zich situeren.

Je familienaam is een eerste hulpmiddel om je familiegeschiedenis op het spoor te komen. Het opzoeken van de verspreiding van je familienaam via deze website kan je immers al een indicatie geven van de regio van herkomst van je voorouders.

Parochieverslagen uit de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar via de website van het Rijksarchief in België

Parochieverslagen uit de Eerste Wereldoorlog online beschikbaar via de website van het Rijksarchief in België

In december 1918 richtte kardinaal Mercier een interdiocesane commissie op die hij belastte met een drievoudige opdracht: een waarheidsgetrouw relaas brengen van wat zich in België tijdens de oorlogsjaren had afgespeeld, het verankeren van de oorlogsgebeurtenissen in het collectief geheugen en het in de verf zetten van het aandeel van de Belgische kerk in het verzet tegen de Duitse agressor.

Please sign our petition for better access to genealogical sources in Belgium

Please sign our petition for better access to genealogical sources in Belgium

Many people searching for their roots in Belgium regret the difficult access to recent genealogical sources in Belgium. Due to the current Belgian legislation, the civil registry records are not accessible until 100 years. The resident registration in Belgium is even not accessible during the first 120 years ! In comparison with other countries, these long terms are no longer acceptable. Furthermore, the administrative procedure for consulting these sources, is very long and complicated.

Petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

Petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

English version

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor de vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar.

Geboortedagen gezocht!

Geboortedagen gezocht!

Tapis plein zoekt twaalf geboortedagen van dingen of mensen die iets met immaterieel cultureel erfgoed te maken hebben voor de kalenderrubriek 'De geboortedag van …'.

Ken jij de geboortedag van de eerste voorzitter van het lokale processiecomité of van de bakker die het smakelijkste recept van de streek heeft beproefd? Weet je wanneer de oudste reus, of zijn maker, werd geboren of wie het eerste frietkot op de markt heeft geïnstalleerd? En welke familie heeft al eens een volkssportkampioen voortgebracht?

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Genver.nl wordt zoekakten.nl

Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het roer overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens werden uit GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Zoekakten.nl verwijst door naar de FamilySearch-scans voor locaties in Nederland en België en is een gratis toegankelijk online privé-initiatief.

Naar aanleiding van de start van zoekakten.nl werden er veel nieuwe collecties toegevoegd, bijvoorbeeld alle FamilySearch-updates vanaf begin april 2014 tot heden die nog niet op GenVer aanwezig waren.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed