Publicaties

Titel Auteur(s)
Wommelgem overlijden 1802-1919 Eugeen P.C. Van Vooren
Aldfaer voor gevorderden Philippe Van den Eynde
PR Schriek Begrafenissen en Overlijden 1556-1929 Rene Lambrechts
Het geslacht Vanschoebeke Juul Desmet
De Barbier Jeff Goethals
Oudegem: Staten van Goed 1632-1796 Frans Osselaer
SINT-KATHERINA-LOMBEEK - Indexlijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens - 1798-1917 Jos Segers
WAMBEEK - Indexlijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens - 1796-1917 Jos Segers
TERNAT - Indexlijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens - 1796-1917 Jos Segers
Woordenlijst Latijn-Nederlands voor genealogen Renaat Lobbestael
Wakken – (E)migranten. Een onderzoek naar de migratiestromen van en naar het buitenland. Registratie in de Wakkense bevolkingsregisters Chris Folens
Penningkohieren van Vinderhoute 1571-1572 en 1574-1577 Luc Neyt
De volkstelling van 1702 in Diest Herman Swinnen, Jan Caluwaerts, Paul Behets
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel X Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel IX Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De bronnen deel VIII Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel XII Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel XI Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel X Paul Callens
Amerikaanse zantingen; De mensen deel IX Paul Callens
Sint-Ulriks-Kapelle, Gezinsreconstructies van 1692 tot 1916 Léon Verheylewegen
Kloostergemeenschap Zrs. Maricolen – Gottem en Grammene Arnold Vandenbroucke, Kris Heyerick
Naar den Oorlog / Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde, gewond en krijgsgevangen Aloïs Pas, Wim Pas
De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant De volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant Daniel Schepens, René Verbeylen, Paul Behets, Jacques Kinnaer, Herman Swinnen, Jean De Keyzer, Paul De Clerck, Karel Eyckmans, Mia Van Schoonbeeck
Aanvullingen voor de periode voor ca. 1650 op Genealogie der familie Desopper(e) Pieter Donche

Pagina's