Overzicht nieuws- en mediaberichten

Nieuw gespreksforum voor familiekunde en heemkunde

Nieuw gespreksforum voor Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen

Heb je een vraag omtrent de geschiedenis van jouw gemeente of stad ? Of kan je wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen?

Dan kan je vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum: www.forumheemkundefamiliekunde.be of www.forumfamiliekundeheemkunde.be.

Fonds Napoleon volledig ontsloten

Fonds Napoleon volledig ontsloten

In 2011 ontving het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem een omvangrijke gift van Eugène de Lelys. Eugène was nauw betrokken bij Familiekunde Vlaanderen. Hij was onder meer bestuurslid bij Familiekunde Brussel en lid van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen.

Drukke tijden voor familiekundigen

Bron: 
Krant van West-Vlaanderen
07/03/2014

TIELT - De interesse voor het verleden zit in de lift. Familiekunde Vlaanderen regio Tielt ziet alsmaar meer bezoekers opdagen. Op zondag 16 maart vindt in het JOC de Erfgoedbeurs plaats, waar onder meer drie nieuwe publicaties worden voorgesteld.

Sandra Alaerts vertaalt Franstalige stadsinventaris

Bron: 
Het Laatste Nieuws
06/03/2014

Sandra Alaerts van de vereniging Familiekunde Vlaanderen in Diest heeft de Franstalige stadsinventaris van de stad Diest vertaald naar het Nederlands. In de inventaris staan de documenten uit het Diestse verleden opgesomd die de inwoners van Diest in het stadsarchief kunnen opvragen.

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen over het wetsontwerp over de toekenning van de familienaam in België en over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen over het wetsontwerp over de toekenning van de familienaam in België en over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen

Familiekunde Vlaanderen werd door de Kamercommissie gevraagd om begin januari 2014 een advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. In dit advies hebben we gepleit voor de vrije keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het gelijkheidsbeginsel. De meeste familiekundigen zoeken al hun voorouders op, zowel langs vaders- en moederszijde.

Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Parochieregisters Eppegem binnenkort online

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Eppegem zwaar geteisterd: er werden maar liefst 176 huizen platgebrand. Ook de kerk en het toenmalige gemeentehuis liepen enorme schade op. De originele parochieregisters, die bewaard werden in de kerk, gingen in de vlammen op.

Inventaris stadsarchief na 150 jaar uit het Frans vertaald

Bron: 
Het Nieuwsblad
04/03/2014

DIEST - In 1863 ontdekte Karel Stallaert een oude stadskeure in Diest. De man was uitgesproken Vlaamsgezind en dat fnuikte aanvankelijk zijn loopbaan sterk. Uiteindelijk schopte hij het toch tot archivaris van het Brusselse archief. Stallaert had een buitengewone interesse voor oude documenten en geschiedenis.

"Er zijn belangrijkere dingen dan een dubbele familienaam"

Bron: 
Krant van West-Vlaanderen
28/03/2014

OOSTENDE - Een naam krijgen we, willen of niet. En straks dus zelfs twee. Een familienaam hoort bij de identiteit van de drager en komt voor in alle soorten en gewichten: vals of lief klinkend, joviaal of benepen, beladen of verwachtingsvol, adellijk of lachwekkend. Eddie Van Haverbeke van Familiekunde Vlaanderen geeft uitleg.

"De Vandenbussches waren de vurigste trouwers"

Bron: 
Krant van West-Vlaanderen
28/02/2014

VEURNE - Familiekunde Westkust vzw en het stadsbestuur van Veurne stelden op 21 februari het boek 'Huwelijken stad Veurne 1796-1912' voor in stadskantoor de Seylsteen. In dit boek werden 4.165 huwelijken opgenomen die in Veurne in die periode gesloten werden. Auteur en initiatiefnemer is Willy Moons uit Wulpen.

'Beter kiezen voor één naam'

Bron: 
De Standaard
27/02/2014

'Door de nieuwe wetgeving dreigt de afstammingslijn te vervagen.' De waarschuwing komt van Familiekunde Vlaanderen, de vereniging die onderzoek naar de familiegeschiedenis begeleidt. Vooral door het te grote aantal mogelijke combinaties van achternamen bij de volgende generaties zou het een soep kunnen worden. 'We pleiten voor één familienaam per individu.

Dubbele achternaam zal de stamboom niet vellen

Bron: 
De Morgen
27/02/2014

Een ramp voor het stamboomonderzoek. Zo wordt het plan om alle kinderen vanaf nu een dubbele achternaam te geven, genoemd. De link met onze historische familienaam zou volledig vervagen. Overdrijven we? 'De familienaam zal sowieso aan belang verliezen.'

Storm van protest tegen dubbele naam

Bron: 
Gazet van Antwerpen
27/02/2014

De nieuwe naamwetgeving, waarbij een dubbele achternaam de standaard wordt, wekt een stroom van negatieve reacties op. Notarissen, experts familiekunde en de doorsnee Vlaming vinden de nieuwe wet voor niks nodig.

Protest tegen wet dubbele naam groeit

Bron: 
Het Belang van Limburg
27/02/2014

HASSELT - De nieuwe naamwetgeving, waarbij een dubbele achternaam de standaard wordt, wekt een stroom van negatieve reacties op. Notarissen, experts familierecht en familiekunde en de gemiddelde Limburger vinden de nieuwe wet voor niks nodig.

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

De Gazette van Detroit bestaat 100 jaar

Op 13 augustus 2014 zal de Gazette van Detroit precies 100 kaarsjes uitblazen. Deze unieke Vlaamse krant in Noord-Amerika wordt daarom dit jaar extra in de kijker gezet. Duizenden emigranten uit Vlaanderen zochten in de 19de en 20ste eeuw een beter bestaan in Noord-Amerika. De stichting van de krant Gazette van Detroit was een rechtstreeks gevolg van deze grote volksverhuizing naar de VS en Canada en is een levende kroniek van de levensomstandigheden van deze emigranten en hun nakomelingen.

Kind krijgt automatisch dubbele achternaam

Bron: 
De Morgen
26/02/2014

Elke baby zou in de toekomst automatisch een dubbele achternaam krijgen: de familienaam van de vader, gevolgd door die van de moeder. Tenzij ouders expliciet voor een andere keuze gaan. Voor de tweede generatie zijn er zo maar liefst tien keuzemogelijkheden.

"Link met historische familienaam vervaagt volledig"

Bron: 
Deredactie.be
26/02/2014

Het systeem van de dubbele familienaam zal in de toekomst problemen geven. Dat zegt de vereniging Familiekunde Vlaanderen. De kamercommissie Jusititie heeft gisteren het wetsontwerp over de familienamen goedgekeurd. Daardoor krijgen ouders meer keuzevrijheid om de familienaam van hun kinderen te bepalen. De dubbele familienaam wordt de norm.

Wijziging van de familienaamgeving in België: standpunt Familiekunde Vlaanderen en historische context

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen inzake het wetsontwerp met  betrekking tot de toekenning van de familienaam in België

Standpunt van Familiekunde Vlaanderen inzake het wetsontwerp met betrekking tot de toekenning van de familienaam in België

Familiekunde Vlaanderen werd begin januari 2014 door de Kamercommissie gevraagd om een advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. Daarin hebben we gepleit voor de vrije keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het gelijkheidsbeginsel.

Dubbele achternaam niet onverdeeld enthousiast onthaald

Bron: 
De Standaard
26/02/2014

Dinsdag maakte de commissie Justitie in de Kamer een einde aan het gebruik om een kind automatisch de naam van de vader te laten dragen. Binnenkort wordt een dubbele achternaam gegeven, tenzij ouders anders verkiezen. Het voorstel van Annemie Turtelboom (Open VLD) werd niet door iedereen even enthousiast onthaald.

'Grondeigenaars in 1833 - Sint-Martens-Leerne' van Claude Gekiere

Bron: 
Het Nieuwsblad
24/02/2014

DEINZE - Claude Gekiere is voorzitter van de vereniging Familiekunde Deinze en alom gerespecteerd in de wereld van de genealogie. In de publicatie 'Grondeigenaars in 1833 - Sint-Martens-Leerne' heeft hij zijn blik gericht op het onroerend bezit in deze deelgemeente van Deinze in de vroege 19e eeuw.

Publicatie: Huwelijken stad Veurne 1796-1912

Publicatie: Huwelijken stad Veurne 1796-1912
Bron: 
westhoek.be
21/02/2014

Familiekunde Westkust vzw en het College van burgemeester en schepenen van Veurne nodigden ons uit tot de voorstelling van de nieuwe publicatie “Huwelijken stad Veurne 1796-1912” op vrijdag 21 februari 2014 om 19.00 uur in de raadszaal van het stadskantoor de Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, Veurne.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed