Nieuwe publicatie van Familiekunde Deinze: De staten van goed van Deinze (1600-1699)

Bron: 
Het Nieuwsblad
08/10/2016
Afdeling: 
Inhoud: 

Deinze - Familiekunde Deinze blijft heel actief. Nu brengen zij ‘De staten van goed van Deinze. Deel 1: 1600-1699)’ van auteur Guido Demuynck uit. Deze publicatie omvat, naast een inleiding, 129 pagina’s analyse van akten en is verkrijgbaar tegen 12 euro plus verzendingskosten.

Naast de parochieregisters zijn staten van goed de belangrijkste bron voor de studie van onze voorouders in het Ancien Regime. Naast loutere identiteitsgegevens verstrekken staten van goed ons ook informatie over het bezit (onroerend en roerend) en de schulden van de sterfhuizen.

In dit eerste deel worden de staten van goed en andere stukken die verband houden met het goederenbeheer van wezen over de periode 1600-1699 geanalyseerd. In totaal gaat het om 726 documenten, namelijk 358 staten van goed, 83 rekeningbewijzen, 155 verzoekschriften, 49 meerderjarigverklaringen en 81 andere akten betreffende sterfhuizen.

Naast de identiteitsgegevens van de overledene, zijn partner, kinderen en voogden, wordt ook een opsomming gegeven van het onroerend bezit, de renten en obligaties ten voordele en ten laste, toponiemen en andere personen die in de akten worden vermeld. Achteraan is zowel een index op de familienamen als op de plaatsnamen toegevoegd. De namenlijst kan geraadpleegd worden op de site www.familiekundedeinze.be in de rubriek publicaties.

Bestellen kan via het rekeningnummer van Familiekunde Deinze: IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB.